Thiết kế logo AT&T

bản lên ý tưởng logo chỉ tiết của AT&T. 1 Bản phối từ các đường tỷ trọng tới ảnh mô phỏng

Designer: Interbrand
Contractor: at&t
Date: 2005

Thông tin: Vào ngày 18 tháng 11 năm 2005, AT & T đã nhận được 1 thiết kế lại lớn trùng cùng sự hợp nhất của SBC. Kiểu chữ ở dưới cùng của logo đã được đổi mới và được viết thông thường. Quả cầu có hiệu ứng 3D bóng loáng, cùng quả cầu màu trắng và sọc màu xanh lam, thay bởi ngược lại (đó là trường hợp cho tới khi đó). Nhãn hiệu này được phát hành bởi vì Interbrand. Logo này vẫn được dùng ở hầu hết các vị trí và thẻ SIM. Năm 2011, logo âm thanh 4 nốt thương hiệu của AT & T đã được thêm vào cuối quảng cáo. Không có nhiều trong cách tiến hành của lưới mà như thế là 1 logo tuyệt vời cần phải có trên trang này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN