Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu bảo hộ đối với một kiểu dáng công nghiệp, đối với bộ ảnh chụp,
hình vẽ của kiểu dáng phải thật chuẩn. Vì vậy, yêu cầu người chụp ảnh, thể hiện hình
vẽ, xử lý ảnh chụp, hình vẽ kiểu dáng công nghiệp không những phải có kinh nghiệm
trong lĩnh vực xử lý đồ hoạ mà còn cả kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu
trí tuệ.
Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp:
Bộ ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công
nghiệp yêu cầu bảo hộ đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung
bình về lĩnh vực tương ứng đều có thể xác định được kiểu dáng công nghiệp đó, cụ
thể là:

 • Ảnh chụp, bản vẽ phải rõ ràng, sắc nét, thể hiện bằng đường nét liền; nền ảnh chụp,
  bản vẽ phải có màu đồng nhất và tương phản với kiểu dáng công nghiệp; trên ảnh
  chụp, bản vẽ chỉ được thể hiện sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ
  (không kèm theo sản phẩm khác).
 • Ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một tỷ lệ.
 • Ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một chiều và lần
  lượt theo thứ tự: hình phối cảnh (ba chiều) của kiểu dáng công nghiệp, hình chiếu của
  kiểu dáng công nghiệp từ phía trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên trái, từ trên
  xuống, từ dưới lên; các hình chiếu phải được thể hiện chính diện.
 • Đối với kiểu dáng công nghiệp có hình chiếu đối xứng thì ảnh chụp, bản vẽ có thể
  không cần thể hiện thêm các hình chiếu đối xứng, với điều kiện phải nêu rõ điều đó
  trong phần liệt kê ảnh chụp, bản vẽ thuộc bản mô tả.
 • Đối với kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm có thể khai triển được (ví dụ: hộp đựng,
  đồ bao gói…), các hình chiếu của kiểu dáng công nghiệp có thể được thay thế bằng
  ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp ở trạng thái đã khai triển.
 • Tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp của kiểu dáng công nghiệp, có thể cần phải có thêm
  ảnh chụp, bản vẽ phối cảnh từ các góc độ khác, mặt cắt, hình phóng to bộ phận, hình
  chi tiết rời của sản phẩm… đủ để thể hiện rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt của
  kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ.
 • Đối với sản phẩm có các trạng thái sử dụng khác nhau (ví dụ: sản phẩm có nắp hoặc
  có thể gập lại được), phải có ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm ở
  các trạng thái khác nhau.
 • Đối với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận của sản phẩm hoàn chỉnh, phải có thêm
  ảnh chụp, bản vẽ minh hoạ vị trí lắp đặt, sử dụng bộ phận trên sản phẩm hoàn chỉnh.
 • Đối với bộ sản phẩm phải có hình phối cảnh của cả bộ sản phẩm và bộ ảnh chụp,
  bản vẽ của từng sản phẩm trong bộ đó.
  Với bộ ảnh chụp, hình vẽ, hồ sơ đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp chưa
  chuẩn bạn sẽ:
 • Mất thời gian sửa đổi lại bộ ảnh chụp, hình vẽ chưa đúng theo quy định (thời gian có
  thể mất vài tháng)
 • Tốn thêm chi phí cho việc sửa đổi ảnh chụp và thủ tục sửa đổi hồ sơ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN